Loading...
Tělovýchovné lékařství 2020

Tělovýchovné lékařství 2020

13 - 14 November, 2020


Virtuální konference pořádaná Českou společností tělovýchovného lékařství ve spolupráci s Českou kardiologickou společností, Českou diabetologickou společností ČLS JEP a Českou komorou fitness

Schedule


09:00 - 09:20

Tělovýchovné lékařství a kardiologie – spolupráce z pohledu tělovýchovného lékaře

Tělovýchovné lékařství 2020

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. (Praha)

09:20 - 09:40

Tělovýchovné lékařství a kardiologie – spolupráce z pohledu kardiologa

Tělovýchovné lékařství 2020

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. (Praha)

09:40 - 09:50

Diskuze

Tělovýchovné lékařství 2020

09:50 - 10:00

Přestávka

10:00 - 10:20

Sport a COVID-19

Tělovýchovné lékařství 2020

prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. (Hradec Králové)

10:20 - 10:35

Návrat ke sportu

Tělovýchovné lékařství 2020

doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D. (Praha)

10:35 - 10:50

Zátěžové testy

Tělovýchovné lékařství 2020

MUDr. Kryštof Slabý (Praha)

10:50 - 11:00

Diskuze

Tělovýchovné lékařství 2020

11:00 - 11:10

Lze omezit výskyt opakovaných zánětů dýchacích cest u sportovců? (přednáška společnosti MUCOS)

Tělovýchovné lékařství 2020

MUDr. Marta Honzíková (Průhonice)

11:10 - 11:20

Přestávka

11:20 - 11:32

Vrozené primární arytmické syndromy („kanálopatie“)

Tělovýchovné lékařství 2020

doc. MUDr. Peter Kubuš, Ph.D. (Praha)

11:32 - 11:44

Komorové arytmie

Tělovýchovné lékařství 2020

MUDr. Otakar Jiravský (Třinec)

11:44 - 11:56

Hypertrofická kardiomyopatie

Tělovýchovné lékařství 2020

MUDr. Darina Krausová (Třinec)

11:56 - 12:08

Peri/myokarditidy

Tělovýchovné lékařství 2020

MUDr. Petra Pešová (Třinec)

12:08 - 12:25

Diskuze

Tělovýchovné lékařství 2020

12:25 - 12:35

Přestávka

12:35 - 12:53

Viscerosomatika a bolesti ramene

Tělovýchovné lékařství 2020

Mgr. Petr Bitnar (Praha)

12:53 - 13:05

Cvičení dílčích posturálních funkcí

Tělovýchovné lékařství 2020

PaedDr. Pavel Švejcar (Praha)

13:05 - 13:17

Pružný tejp ve fyzioterapii – mýty vs. evidence

Tělovýchovné lékařství 2020

Mgr. Zdeněk Čech (Praha)

13:17 - 13:35

Diskuze

Tělovýchovné lékařství 2020

13:35 - 13:45

Přestávka

13:45 - 14:25

Roles and Responsibilities of the Medical Team of the UAE Team Emirates (team of T. Pogačar, winner of TdF 2020)

Tělovýchovné lékařství 2020

Dr. Jeroen Swart (Johannesburg, South Africa)

14:25 - 14:40

Sportovní výživa

Tělovýchovné lékařství 2020

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D. (Praha)

14:40 - 14:50

Zdravotní zabezpečení na OH, novinky v oblasti managementu terapeutických výjimek

Tělovýchovné lékařství 2020

MUDr. Jiří Neumann (Dříteč)

14:50 - 15:00

Diskuze

Tělovýchovné lékařství 2020

15:00 - 15:10

Přestávka

15:10 - 15:22

Srovnání metod stabilizace hlezna a náhrady LFTA na našem pracovišti

Tělovýchovné lékařství 2020

MUDr. Vít Heblt (Litomyšl)

15:22 - 15:34

Vliv rekonstrukce ligamentum anterolaterale na rotační stabilitu kolenního kloubu

Tělovýchovné lékařství 2020

MUDr. Martin Komzák, Ph.D. (Brno)

15:34 - 15:46

Fokusovaná rázová vlna: krátkodobé zkušenosti a výsledky terapie

Tělovýchovné lékařství 2020

MUDr. Pavel Neckař (Teplice)

15:46 - 16:00

Diskuze

Tělovýchovné lékařství 2020

16:00 - 16:10

Přestávka

16:10 - 16:22

Doporučené postupy ESC: hypertenze u sportovců

Tělovýchovné lékařství 2020

MUDr. Markéta Sovová (Olomouc)

16:22 - 16:34

ICHS

Tělovýchovné lékařství 2020

prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA (Olomouc)

16:34 - 16:46

Aortální vady

Tělovýchovné lékařství 2020

MUDr. Kryštof Slabý (Praha)

16:46 - 16:58

Mitrální vady

Tělovýchovné lékařství 2020

MUDr. Agáta Jeníšová (Praha)

16:58 - 17:10

Diskuze

Tělovýchovné lékařství 2020

Eventee logo
Eventee - Your Event Buddy

Official app

Free - Google Play

Get it