Šetrné budovy 2019 / Green Building 2019

5 November, 2019


Cubex Centrum Praha spol. s r. o., Na Strži, Prague 4-Nusle, Czechia
About

Šetrné budovy 2019 / Green Building 2019


Konference je jedinou akcí v Česku s uceleným pohledem na šetrné stavebnictví. Vystoupí špičkoví mluvčí a účastní se přes dvě stě zástupců byznysu s programem nabitým odvážnými vizemi, žhavými novinkami a nejnovějšími trendy. The conference is the only event with a comprehensive view on the green building sector. Top speakers and over two hundred business representatives will participate in the conference with the programme packed with bold visions, hot news and the latest trends.

Šetrné budovy 2019 / Green Building 2019 qr code(scan to join event)
Get the best experience with app!

This event is using Eventee - an event app with the most user-friendly environment. Check it out and enjoy how super intuitive it is. Everything about the event at one place - you are going to love it!

download on app storedownload on google play

Speakers


Silvana Jirotková
Silvana Jirotková náměstkyně ministra průmyslu a obchodu /deputy minister at Ministerstvo průmyslu a obchodu /Ministry for industry and trade
Mark Johnson
Mark Johnson architekt a urbanista /architect and urbanist at Civitas
Tomáš Andrejsek, předseda představenstva CZGBC
Tomáš Andrejsek, předseda představenstva CZGBC předseda představenstva /Chairman of the Board at Česká rada pro šetrné budovy/ Czech Green Building Council
Pavel Sovička
Pavel Sovička generální ředitel at Panattoni Europe
Michaela Nedorostová
Michaela Nedorostová Asset Manager at CA IMMO
Jan Baxa
Jan Baxa Head of Asset Management at CA IMMO
Michal Petřík
Michal Petřík ředitel /director at Buildsys
Ivo Vojta
Ivo Vojta jednatel / Managing Director at Wago
Libor Musil
Libor Musil zakladatel a předseda představenstva / founder and chairman of the board at LIKO-S
Jana Petrů
Jana Petrů Projektový specialista / Project specialist at Koncept - Ekotech
Benjamín Raich
Benjamín Raich Business Development at Němec s.r.o
Hana Kocmanová
Hana Kocmanová Managing Director at Sedum Top Solution s.r.o.
Tereza Pavlů – Vědecko - výzkumný pracovník, UCEEB ČVUT
Tereza Pavlů – Vědecko - výzkumný pracovník, UCEEB ČVUT výzkumný pracovník/researcher at UCEEB ČVUT
Bohuslav Slánský
Bohuslav Slánský Technical director at Skanska
Jan Otýs
Jan Otýs jednatel/ Managing Director at AZS 98 s.r.o.
Slawomir Szpunar
Slawomir Szpunar International Marketing Director at Saint-Gobain
Bernard Storch
Bernard Storch Partner at PLP Architecture, Londýn, UK
Petr Valdman
Petr Valdman ředitel/ director at Státní fond životního prostředí České republiky / State Environmental Fund
David Koppitz
David Koppitz náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje / deputy minister for regional development section at MMR ČR

Schedule


09:00 - 09:15

Uvítání, zahájení konference, slovo generálního partnera/ Welcome and introduction

Brown Goes Green

09:15 - 09:45

Podpora vlády revitalizace brownfieldů/ State support for development and regeneration of brownfields

Brown Goes Green

09:45 - 10:35

Udržitelná regenerace měst, úloha brownfieldů při plnění nových výzev / Sustainable Urban Regeneration, the Role of Brownfields

Brown Goes Green

Mark Johnson

10:50 - 11:30

Udržitelný přístup k výstavbě průmyslových budov / Sustainable approach to construction of industrial buildings

Brown Goes Green

Pavel Sovička

11:30 - 12:10

Jak zabránit vzniku brownfieldů 2. generace / How to prevent creation of brownfield of 2nd generation

Brown Goes Green

12:10 - 12:50

Budoucnost automatizace: chytřejší budovy teprve příjdou / The future of automation: smarter buildings are still to come

Brown Goes Green

13:45 - 14:25

Domy jako stromy / Houses like trees

Brown Goes Green

Libor Musil

14:25 - 14:55

Budova v boji proti suchu / Buildings against draught

Brown Goes Green

14:55 - 15:25

Trendy a vize cirkulární ekonomiky ve stavebnictví / Trends and visions in circular economy

Brown Goes Green

15:45 - 16:25

Sladění potřeb člověka a planety v budovách / How to optimize an office space for people and planet?

Brown Goes Green

Slawomir Szpunar

16:25 - 17:15

Plastická chirurgie města / Reconstructive surgery of urgan environment

Brown Goes Green

Bernard Storch

17:15 - 17:30

Shrnutí, závěr / Conclusions, end of conference

Brown Goes Green

Tomáš Andrejsek, předseda představenstva CZGBC

17:30 - 18:00

Přesun na recepci / Transfer to reception

Brown Goes Green

Map


Eventee - Your event buddy

Official App

Free - Google Play

Get it