Preview mode
Loading...
Podpora implementace dětských skupin, ev. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266

Podpora implementace dětských skupin, ev. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266

19 November, 2020


Tato akce je pořádána v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin, reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.