Loading...
My Event Academy

My Event Academy

14 - 15 November, 2020


My Event Academy е първата по рода си практическа Академия по Ивент мениджмънт в България. Предоставяме обучения за бъдещи Ивент мениджъри, настоящи такива, както и за всички, които се интересуват как да планират, организират и провеждат по-качествени събития от личен и професионален характер. https://myeventacademy.bg/

My Event Academy


Schedule


Map