Loading...
GrowJOB Fest

GrowJOB Fest

6 September, 2020


GrowJOB Fest je online konference, na které vystoupí konzultanti GrowJOB Institute. Během svých přednášek vám předají nejnovější vědecké poznatky z oblasti osobního rozvoje založených na evidence-based přístupu (maximalizovat kritické myšlení a minimalizovat nepodložený motivační bullshit). Neformálním způsobem vám chceme představit naše konzultanty a zároveň vám ukázat GrowJOB osobněji.

GrowJOB Fest


Speakers


Petr Ludwig
Denisa Dědičová
Adéla Schicker
Lukáš Hána
Barbora Vacková
Lukáš Havránek
Miroslava Škubalová

Schedule


15:00 - 15:30

Proč je důležité chtít změnit svět?

ONLINE KONFERENCE

Petr Ludwig

15:30 - 16:00

Naučte se říkat "NE", abyste měli čas na "ANO"

ONLINE KONFERENCE

Denisa Dědičová

16:00 - 16:15

Pauza

16:15 - 16:45

Jak přijímat zpětnou vazbu?

ONLINE KONFERENCE

Barbora Vacková

16:45 - 17:15

Od sebedisciplíny k vášni

ONLINE KONFERENCE

Lukáš Havránek

17:15 - 17:45

Jak dostat více ze světa okolo nás

ONLINE KONFERENCE

Adéla Schicker

17:45 - 18:00

Pauza

18:00 - 18:30

Konflikt je výzva. Překonávej bariéry a neboj se ho.

ONLINE KONFERENCE

Miroslava Škubalová

18:30 - 19:00

Nezamýšlené důsledky - Když je lék horší než nemoc

ONLINE KONFERENCE

Lukáš Hána

Map


Eventee logo
Eventee - Your Event Buddy

Official app

Free - Google Play

Get it