About

Dopravní konference


Stěžejními tématy konference budou rozvoj a financování dopravní infrastruktury v regionu východních Čech v nadcházejících letech s ohledem na strategie ministerstva dopravy, dopravní uzel Pardubice, silniční hospodářství a dopravní obslužnost východočeského regionu, nejvýznamnější stavby Pardubického kraje, budoucnost regionální železniční a vodní dopravy a modernizace letiště v Pardubicích.

Dopravní konference qr code(scan to join event)
Get the best experience with app!

This event is using Eventee - an event app with the most user-friendly environment. Check it out and enjoy how super intuitive it is. Everything about the event at one place - you are going to love it!

download on app storedownload on google play

Speakers


Ing. Miroslav Němec
Ing. Miroslav Němec ředitel at Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. 1. náměstek ministra at Ministerstvo dopravy České republiky
Ing. Zbyněk Hořelica
Ing. Zbyněk Hořelica ředitel at Státní fond dopravní infrastruktury
Ing. Martin Kolovratník
Ing. Martin Kolovratník poslanec a místopředseda hospodářského výboru at Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky
Ing. Pavel Kováčik, Ph.D., MBA
Ing. Pavel Kováčik, Ph.D., MBA Generální ředitel ŘSD at Ředitelství silnic a dálnic ČR
Bc. Jiří Svoboda, MBA
Bc. Jiří Svoboda, MBA generální ředitel at Správa železniční dopravní cesty
Michal Kortyš
Michal Kortyš náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu at Pardubický kraj
Ing. Lubomír Fojtů
Ing. Lubomír Fojtů ředitel at Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Hana Šmejkalová
Ing. Hana Šmejkalová ředitelka at Letiště Pardubice
Martin Charvát
Martin Charvát primátor at Statutární město Pardubice
doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. děkan Dopravní fakulty Jana Pernera at UPCE
Ing. Pavel Křeček
Ing. Pavel Křeček předseda představenstva at Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Ing. Radek Mátl
Ing. Radek Mátl Generální ředitel ŘSD (pověřen řízením) at Ředitelství silnic a dálnic ČR
Mgr. Miluše Horská
Mgr. Miluše Horská místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky at Senát Parlamentu České republiky
Ing. Radim Loukota
Ing. Radim Loukota předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků Pardubice at ČeskÁ komorA autorizovaných inženýrů a techniků
Ing. Martin Vavřička
Ing. Martin Vavřička investiční referent at Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Tomáš Blecha
Ing. Tomáš Blecha ředitel Sekce pro realizaci zdrojů at Státní fond dopravní infrastruktury
Marcel Horváth
Marcel Horváth ředitel at Správa a údržba silnic Prešovského samosprávného kraje
doc . Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
doc . Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová děkanka Ekonomické fakulty at Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Schedule


13:00 - 13:30

zahájení - úvodní slovo

Kongresové centrum Palác Pardubice

13:35 - 13:55

Aktuální dopravní legislativa v PSP ČR

Kongresové centrum Palác Pardubice

Ing. Martin Kolovratník

13:55 - 14:15

Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve vazbě na Pardubický kraj

Kongresové centrum Palác Pardubice

Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.

14:15 - 14:35

Financování vodní, železniční a silniční infrastruktury v Pardubickém kraji v letech 2018-2020

Kongresové centrum Palác Pardubice

Ing. Tomáš Blecha

14:35 - 14:55

Rekonstrukce a výstavba silniční a dálniční infrastruktury v Pardubickém kraji

Kongresové centrum Palác Pardubice

Ing. Radek Mátl

14:55 - 15:15

Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji

Kongresové centrum Palác Pardubice

Bc. Jiří Svoboda, MBA

15:15 - 15:35

Silniční hospodářství Pardubického kraje

Kongresové centrum Palác Pardubice

Michal Kortyš

15:35 - 15:55

Rozvojová témata Pardubického kraje spravovaná SÚS Pk - Dopravní uzel Pardubice, Přivaděče silnic II. třídy k D35

Kongresové centrum Palác Pardubice

Ing. Miroslav Němec

15:55 - 16:10

Dopravní stavby vodní infrastruktury v Pardubickém kraji

Kongresové centrum Palác Pardubice

Ing. Martin Vavřička

16:10 - 16:30

Fungování letiště Pardubice a nového terminálu v propojení na Dopravní uzel

Kongresové centrum Palác Pardubice

Ing. Hana Šmejkalová

Map


Eventee - Your event buddy

Official App

Free - Google Play

Get it