اولین گردهمایی دیجیتالی سازی

21 September, 2019


Tehran Province, Tehran, Mojgan, به پرداخت ملت, Iran
About

اولین گردهمایی دیجیتالی سازی


رویکرد مدیران ارشد بانک ملت در ایجاد و سازماندهی مجموعه توانمندی از شرکتهای فناوری اطلاعات ستودنی است و به عنوان یکی از بهترین تجارب صنعت بانکداری از آن یاد میشود. حجم موفقیت های به دست آمده نشان از تلاش وسیعی دارد که در تمامی لایه های سازمان جاری و ساری بوده است. بدون شک هر تجربه ی موفقیت آمیزی مستلزم ریسک پذیری و گاه قبول شکست است. اما آنچه در مجموعه بهسازان فردا تجلی یافته، ارادهی معطوف به کسب موفقیت و تکیه زدن بر جایگاه نخست بوده است. این عادت نیکو، نیازمند محافظت و پاسداری است تا همچنان به مانند موتور

اولین گردهمایی دیجیتالی سازی qr code(scan to join event)
Get the best experience with app!

This event is using Eventee - an event app with the most user-friendly environment. Check it out and enjoy how super intuitive it is. Everything about the event at one place - you are going to love it!

download on app storedownload on google play

Speakers


محمد سازگار
محمد سازگار

Schedule


09:00 - 09:30

آشنایی اولیه با سمینار

Main room

09:30 - 09:50

شعارهای سمینار

Main room

محمد سازگار

10:40 - 11:10

ؤ

Main room

محمد سازگار

16:40 - 17:10

تست همین الان

Main room

17:10 - 17:30

بعدش پی میشه

Main room

محمد سازگار

Map


Eventee - Your event buddy

Official App

Free - Google Play

Get it