About

اولین گردهمایی دیجیتالی سازی


رویکرد مدیران ارشد بانک ملت در ایجاد و سازماندهی مجموعه توانمندی از شرکتهای فناوری اطلاعات ستودنی است و به عنوان یکی از بهترین تجارب صنعت بانکداری از آن یاد میشود. حجم موفقیت های به دست آمده نشان از تلاش وسیعی دارد که در تمامی لایه های سازمان جاری و ساری بوده است. بدون شک هر تجربه ی موفقیت آمیزی مستلزم ریسک پذیری و گاه قبول شکست است. اما آنچه در مجموعه بهسازان فردا تجلی یافته، ارادهی معطوف به کسب موفقیت و تکیه زدن بر جایگاه نخست بوده است. این عادت نیکو، نیازمند محافظت و پاسداری است تا همچنان به مانند موتور

اولین گردهمایی دیجیتالی سازی qr code(scan to join event)

Get the best experience with app!

This event is using Eventee - an event app with the most user-friendly environment. Check it out and enjoy how super intuitive it is. Everything about the event at one place - you are going to love it!

download on app storedownload on google play

Speakers

محمد سازگار
محمد سازگار

Schedule

05:00 - 05:20

شعارهای سمینار

Main room

محمد سازگار

05:30 - 06:00

زمان استراحت اول

06:00 - 06:10

زمان استراحت 2

06:10 - 06:40

ؤ

Main room

محمد سازگار

12:10 - 12:40

تست همین الان

Main room

12:40 - 13:00

بعدش پی میشه

Main room

محمد سازگار
© 2020 Webexpo. All rights reserved. Created using Eventee